SÖZLÜ BİLDİRİ SUNUMU KURALLARI
1. Bildiri sunum dillerinden (Türkçe, Almanca, İngilizce, Rusça, Kırgızca, Tatarca, Uygurca, Azerice, Kazakça, ve Özbekçe) birinde yapılabilir.
2. Bildiriyi sunacak yazar/yazarlar, katılımcı kaydı yaptırmak zorundadırlar.
3. Sunum sırasında kullanılacak bir soft sunum dosyası varsa, oturum öncesi mutlaka görevliye teslim edilmelidir.
4. Sözlü sunum için ayrılan süre 15 dk.’dır.
5. Oturum başkanının inisiyatifine bağlı olarak soru-cevap bölümü takdir edilebilir.

VİDEO BİLDİRİ SUNUM KURALLARI:
Sempozyuma fiili katılım sağlayamayacak olan yazarların bildirileri video olarak da sunulabilecektir. Sempozyuma video sunumla katılmak isteyen katılımcılarımızın bildiri özetlerini belirtilen tarihler arasında word formatında hazırlayarak göndermeleri gerekmektedir. Kabul edilen video sunumlar 15 dakikalık süreyi aşmayacak şekilde Mp4 veya benzeri bir formatta kaydedildikten sonra en geç 10 Kasım 2023 tarihine kadar astanasempozyum@gmail.com adresine gönderilmelidir.

ONLİNE BİLDİRİ SUNUM KURALLARI:
Sempozyuma fiili katılım sağlayamayacak olan yazarlar bildirilerini zoom üzerinden sunabileceklerdir. Zoom konferans linki 10 Kasım 2023 tarihine kadar tercih eden yazarlarımıza e-posta yoluyla bildirilecektir.

POSTER SUNUM KURALLARI:
1-Posterler, Sempozyum Düzenleme Kurulu tarafından belirlenecek olan salondaki panolara asılacaktır.
2-Posterlerin panolara takılması konusunda poster sahiplerine yardımcı olunacaktır.
3-Poster sahipleri, programda belirtilen saatlerde çalışmaları hakkında bilgi verecek veya açıklayıcı metin düzenleyeceklerdir.
4-Poster en fazla A0 (84,1 cm x 118,9 cm) boyutunda olmalıdır. Yazılar en az bir metre uzaklıktan rahatça görülebilecek büyüklükte olmalıdır.
5-Yazar/Yazarlardan en az birinin sunum tarihinde posterinin başında bulunması gerekmektedir.

ÖZET YAZIM KURALLARI
Bildiri özeti: Times New Roman yazı tipi ile 12 punto, en az 100, en fazla 300 kelime olmalıdır.
Anahtar kelimeler: Bildiriler için en fazla 5 anahtar kelime yazılmalıdır.
Kâğıt Boyutu: A4 Dikey
Türkçe Özet ve İngilizce Abstract mutlaka olmalıdır. Ancak Tam Metin, diğer sunum dillerinden biri ile yazılacaksa, mutlaka Türkçe özet eklenmelidir.
Özette başlık, yazar bilgileri (ünvan, ad-soyad, varsa kurum, Orcid No, mail) mutlaka bulunmalıdır.

TAM METİN YAZIM KURALLARI
Kenar Boşlukları:
Üst Kenar Boşluğu: 3 cm, Alt Kenar Boşluğu: 3 cm
Sol Kenar Boşluğu: 3 cm, Sağ Kenar Boşluğu: 3 cm
Yazı Tipi: Times New Roman
Yazı Boyutu: Başlık 12, Özet ve Metin 11, Dipnotlar 9 punto
Paragraf Aralığı: 6 nk
Satır Aralığı: Metin 1,15, Dipnotlar tek satır

POSTER BİLDİRİ YAZIM KURALLARI
1- Poster en fazla A0 (84,1 cm x 118,9 cm) boyutunda olmalıdır.
2-Kenar boşluklar: üst, alt, sol ve sağ kenarından 2 cm olmalıdır.
3-Posterin sol üst köşesine kongrenin adı ve logosu, sağ üst köşeye ise poster sunanın, -kurum/kuruluş/üniversitesinin adı yazılmalıdır.
4-Poster başlığı: 48 punto arial karakterinde ve koyu (bold) (poster başlığının iki satırı geçmemesi önerilir).
5-Yazar ad(lar)ı 28 punto arial yazı karakterinde ve koyu (bold).
6-Yazar adres(ler)i ve mailleri 28 punto arial yazı karakteri.
7-Metin iki sütun veya 3 sütun halinde verilecektir.
8-Metin başlıkları 24 punto arial karakterinde ve koyu (bold).
9-Metin 24 punto arial yazı karakterinde yazılmalıdır.
10-Posterler giriş ve 3 bölümü geçmeyecek şekilde oluşmalı ve en sonda kaynaklar daha küçük karakterlerle dizin halinde belirtilmelidir.
11-Poster hazırlamada renk sınırlaması yoktur. Şekillerde karakterlerin kolaylıkla okunabilmeleri için uygun boyutta karakterler kullanılmalı ve tüm şekillerde aynı karakterler tercih edilmelidir. Şekiller, uzaktan kolay görülebilecek boyutlarda verilmelidir.
12-Metin içinde kaynak gösterimi, kaynakça, şekil ve tabloların belirtilmesini de içeren biçimsel niteliklerde APA stili benimsenmelidir.

Sempozyum İletişim Bilgileri
+90 501 330 94 86
astanasempozyum@gmail.com

© 2023 Tüm hakları saklıdır.